Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 6 de març de 2018, Sup. 57

Índex d'accés

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Instrument de ratificació de les actes, resolucions i recomanacions de la Unió Postal de les Amèriques, Espanya i Portugal (UPAEP) aprovades en el XXII Congrés ordinari de la Unió Postal de les Amèriques, Espanya i Portugal, celebrat a l'Havana el 13 de setembre de 2013.

MINISTERI DE JUSTÍCIA

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Resolució de 22 de febrer de 2018, de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es regula el procés d'admissió d'alumnes en centres docents públics i privats concertats que imparteixen el segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària i batxillerat a les ciutats de Ceuta i Melilla per al curs 2018/2019.

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

  • Ordre ESS/214/2018, d'1 de març, per la qual es modifica l'Ordre ESS/484/2013, de 26 de març, per la qual es regula el Sistema de remissió electrònica de dades en l'àmbit de la Seguretat Social.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

  • Resolució de 5 de març de 2018, de la Direcció General del Tresor, per la qual s'actualitza l'annex 1 inclòs en la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT

  • Ordre SSI/216/2018, de 27 de febrer, per la qual s'aprova el programa d'actuacions estacionals del Servei Català de la Salut per coordinar les diferents xarxes assistencials en relació amb el tractament de determinats tipus de pacients durant el període de 2017-2018.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid