Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 27 de març de 2018, Sup. 75

Índex d'accés

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4751-2017, contra diversos preceptes de la Llei de Catalunya 10/2017, del 27 de juny, de les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya.

 • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4814-2017, contra la Llei 21/2017, del 20 de setembre, de l'Agència Catalana de Protecció Social.

 • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 5003-2017, contra la Llei del Parlament de Catalunya 13/2017, del 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis.

 • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 5284-2017, contra la Llei 15/2017, del 25 de juliol, de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

 • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 5332-2017, contra determinats preceptes de la Llei de Catalunya 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires.

 • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 5333-2017, contra l'article 1 del Decret llei de la Generalitat de Catalunya 5/2017, d'1 d'agost, de mesures urgents per a l'ordenació dels serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places.

 • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 5334-2017, contra determinats preceptes de la Llei del Parlament de Catalunya 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic.

 • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 5462-2017, contra determinats preceptes de la Llei 9/2017, de 3 d'agost, de regulació de les curses de braus i de protecció dels animals a les Illes Balears.

 • Impugnació de disposicions autonòmiques (títol V LOTC) núm. 5128-2017, contra l'Acord GOV/138/2017, de 2 d'octubre, del Govern de la Generalitat de Catalunya, pel qual es crea la Comissió especial sobre la violació de drets fonamentals a Catalunya.

MINISTERI DE JUSTÍCIA

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

 • Ordre ETU/320/2018, de 26 de març, per la qual s'estableixen els requisits i les condicions en què altres habilitats, diferents dels que faculten expressament els articles 154.2 i 169.2 de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents, poden traduir patents europees i sol·licituds internacionals de patents a què es refereixen els articles esmentats.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

 • Reial decret 130/2018, de 16 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1487/2009, de 26 de setembre, relatiu als complements alimentaris.

 • Ordre PRA/321/2018, de 20 de març, per la qual es crea la Comissió tècnica per a l'execució del programa de suport a la celebració del 25 aniversari de la declaració per la UNESCO de Mèrida com a patrimoni de la humanitat.

COMISSIÓ NACIONAL DEL MERCAT DE VALORS

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid