Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 28 de març de 2018, Sup. 76

Índex d'accés

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4752-2017, contra diversos articles de la Llei de la Comunitat Autònoma de Catalunya 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 5425-2017, contra determinats preceptes de la Llei 2/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat Valenciana, per la funció social de l'habitatge de la Comunitat Valenciana.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 5659-2017, contra determinats preceptes de la Llei 2/2017, de l'Assemblea d'Extremadura, de 17 de febrer, d'emergència social de l'habitatge d'Extremadura.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 27 de març de 2018, conjunta de la Secretaria General del Tresor i Política Financera i de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es regula el procediment per a la realització del pagament de les cotitzacions a favor de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid