Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 12 de abril de 2018, Sup. 89

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI DE FOMENT

  • Reial decret 129/2018, de 16 de març, pel qual s'aproven els Estatuts generals dels col·legis d'arquitectes i del seu Consell Superior.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Ordre PRA/375/2018, d'11 d'abril, per la qual es modifica l'annex IV del Reglament general de conductors, aprovat pel Reial decret 818/2009, de 8 de maig.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid