Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 11 de abril de 2018, Sup. 88

Índex d'accés

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Correcció d'errors de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Ordre HFP/371/2018, de 9 d'abril, per la qual es regulen les actuacions de planificació, execució i avaluació corresponents a la supervisió contínua de les entitats integrants del sector públic institucional estatal.

MINISTERI DE L'INTERIOR

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid