Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 10 de abril de 2018, Sup. 87

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Conveni per al reconeixement recíproc de punxons de prova d'armes de foc portàtils i Reglament amb annexos I i II, fets a Brussel·les l'1 de juliol de 1969. Decisions adoptades per la Comissió Internacional Permanent per a la Prova d'Armes de Foc Portàtils a la XXXIV Sessió Plenària el 17 de maig de 2017 (decisions XXXIV-1 a XXXIV-18).

  • Acord administratiu entre el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO) en relació amb la utilització per part de la FAO d'instal·lacions situades a l'immoble del passeig d'Infanta Isabel núm. 1, afectat al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, fet a Madrid el 30 de juny de 2014.

  • Correcció d'errors a les Esmenes a l'Acord sobre transports internacionals de mercaderies peribles i sobre vehicles especials utilitzats en aquests transports (ATP), adoptades a Ginebra el 9 d'octubre de 2015.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid