Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 25 de abril de 2018, Sup. 100

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Esmenes de 2016 al Codi marítim internacional de mercaderies perilloses (Codi IMDG) adoptades a Londres el 13 de maig de 2016, mitjançant la Resolució MSC.406(96).

  • Aplicació provisional del Protocol de l'Acord de col·laboració i cooperació pel qual s'estableix una col·laboració entre les Comunitats Europees i els seus estats membres, d'una banda, i la República del Kirguizistan, de l'altra, per tenir en compte l'adhesió de la República de Croàcia a la Unió Europea, fet a Brussel·les el 6 de febrer de 2018.

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

  • Reial decret 132/2018, de 16 de març, pel qual s'aproven els Estatuts generals dels col·legis oficials d'enginyers tècnics industrials i perits industrials d'Espanya i del seu Consell General.

MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid