Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 26 de abril de 2018, Sup. 101

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Esmenes de 2016 al Codi internacional sobre el programa millorat d'inspeccions durant els reconeixements de vaixells de càrrega a granel i petroliers, 2011 (Codi ESP 2011) adoptades a Londres el 19 de maig de 2016 mitjançant la Resolució MSC.405(96).

  • Acord marc de col·laboració i cooperació entre la Unió Europea i els seus estats membres, d'una banda, i la República de Filipines, de l'altra, fet a Phnom Penh, l'11 de juliol de 2012.

  • Acord multilateral M 311 en virtut de la secció 1.5.1 de l'annex A de l'Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), relatiu al marcatge (plaques etiqueta) de contenidors usats exclusivament en una operació de transport per carretera, fet a Madrid el 22 de març de 2018.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid