Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 27 de abril de 2018, Sup. 102

Índex d'accés

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Impugnació de disposicions autonòmiques (títol V LOTC) núm. 492-2018, contra la resolució del president del Parlament de Catalunya, per la qual es proposa la investidura del Sr. Carles Puigdemont i Casamajó com a candidat a president del Govern de la Generalitat de Catalunya, publicada al «Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya» núm. 3, de 23 de gener de 2018, i la resolució del president del Parlament de Catalunya de data 25 de gener de 2018 per la qual es convoca una sessió plenària el 30 de gener de 2018, a les 15.00 hores, aquesta última exclusivament pel que fa a la inclusió a l'ordre del dia del debat del programa i la votació d'investidura del diputat Sr. Carles Puigdemont i Casamajó, publicada al «Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya» núm. 5, de 26 de gener de 2018.

BANC D'ESPANYA

COMISSIÓ NACIONAL DELS MERCATS I LA COMPETÈNCIA

  • Circular 1/2018, de 18 d'abril, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual es regula la gestió del sistema de garantia d'origen de l'electricitat procedent de fonts d'energia renovables i de cogeneració d'alta eficiència.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid