Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 10 de maig de 2018, Sup. 114

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Resolució de 27 d'abril de 2018, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 20 d'abril de 2018, pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de grau i la seva inscripció en el Registre d'universitats, centres i títols.

  • Resolució de 27 d'abril de 2018, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 20 d'abril de 2018, pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de màster i la seva inscripció en el Registre d'universitats, centres i títols.

  • Resolució de 27 d'abril de 2018, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 20 d'abril de 2018, pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de doctor i la seva inscripció en el Registre d'universitats, centres i títols.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LA RIOJA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid