Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 9 de maig de 2018

Índex d'accés

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 2533-2018, contra la Llei 2/2018, del 8 de maig, de modificació de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, respecte dels preceptes següents: article 1, que introdueix l'apartat 3 de l'article 4 de la Llei 13/2008; article 2, en la seva integritat, que afegeix nous apartats a l'article 35 de la Llei 13/2008, i disposició addicional, en la seva integritat.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid