Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 8 de maig de 2018, Sup. 111

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI DE JUSTÍCIA

  • Ordre JUS/464/2018, de 24 d'abril, pel qual es regula la base de cotització, la determinació de la quota i el procediment d'ingrés de les cotitzacions dels mutualistes a la Mutualitat General Judicial.

MINISTERI DE DEFENSA

  • Ordre DEF/465/2018, de 27 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre DEF/1434/2016, de 31 d'agost, per la qual s'estableixen les normes d'avaluació, progrés i permanència en els centres docents militars de formació per a la incorporació a les escales d'oficials, i que normalitza la concessió de l'ocupació eventual d'alferes alumne als alumnes de plans d'estudis anteriors als de l'Ordre DEF/286/2016, de 23 de febrer, per la qual s'aprova el currículum de l'ensenyament de formació d'oficials per a la integració en el cos general de l'Exèrcit de Terra mitjançant les formes d'ingrés sense titulació prèvia.

  • Ordre DEF/466/2018, de 27 d'abril, per la qual s'aprova el currículum de l'ensenyament de formació per a l'accés a l'escala de tropa del cos general de l'Exèrcit de l'Aire.

MINISTERI DE FOMENT

  • Resolució de 23 d'abril de 2018, de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 13 d'abril de 2018, pel qual es revisen i es modifiquen els tipus d'interès efectius anuals vigents per als préstecs qualificats o convinguts concedits en el marc del programa 1993 del Pla d'habitatge 1992-1995, programa 1997 del Pla d'habitatge 1996-1999, Pla d'habitatge 1998-2001, Pla d'habitatge 2002-2005 i Pla d'habitatge 2005-2008.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid