Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 14 de maig de 2018, Sup. 117

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Protocol a l'Acord marc de col·laboració i cooperació entre la Unió Europea i els seus estats membres, d'una banda, i la República de Filipines, de l'altra, per tenir en compte l'adhesió de la República de Croàcia a la Unió Europea, fet a Brussel·les el 15 gener 2015.

  • Correcció d'errors a la Resolució de 16 d'abril de 2018, de la Secretaria General Tècnica, sobre aplicació de l'article 24.2 de la Llei 25/2014, de 27 de novembre, de tractats i altres acords internacionals.

MINISTERI DE DEFENSA

  • Correcció d'errors de l'Ordre DEF/440/2018, de 24 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre DEF/1097/2012, de 24 de maig, per la qual es determinen les titulacions requerides per ingressar en els centres docents militars de formació per a accés a les diferents escales d'oficials i suboficials de les Forces Armades.

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Resolució de 7 de maig de 2018, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli per canalització.

  • Resolució de 7 de maig de 2018, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus màxims de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli envasats, en envasos de càrrega igual o superior a 8 kg, i inferior a 20 kg, exclosos els envasos de mescla per a usos dels gasos liquats del petroli com a carburant.

COMUNITAT VALENCIANA

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid