Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 6 de juny de 2018, Sup. 137

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 28 de maig de 2018, conjunta de la Secretaria General del Tresor i Política Financera i de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es modifica la de 27 de març de 2018, per la qual es regula el procediment per a la realització del pagament de les cotitzacions a favor de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Resolució de 16 de maig de 2018, de la Secretaria d'Estat de Seguretat, per la qual s'estableixen els models de la sol·licitud i de la llicència que autoritza els particulars per adquirir, posseir, utilitzar o introduir a Espanya els precursors d'explosius restringits, que preveu la Llei 8/2017, de 8 de novembre, sobre precursors d'explosius.

MINISTERI DE FOMENT

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

  • Reial decret 292/2018, de 18 de maig, pel qual es regulen el procediment d'accés i el règim de prestació de la formació professional marítima i sanitària de l'Institut Social de la Marina.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Ordre APM/607/2018, d'1 de juny, per la qual es modifica l'Ordre AAA/2444/2015, de 19 de novembre, per la qual s'estableixen mesures d'emergència preventives davant la febre aftosa al Magrib.

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

  • Resolució de 5 de juny de 2018, de la Direcció General del Tresor, per la qual s'actualitza l'annex 1 inclòs a la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANTÀBRIA

COMUNITAT DE MADRID

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid