Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 11 de juny de 2018, Sup. 141

Índex d'accés

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Entrada en vigor de l'Acord entre el Regne d'Espanya i la República Cooperativa de Guyana sobre supressió recíproca de visats per a titulars de passaports diplomàtics, fet a Georgetown el 14 de juliol de 2017.

  • Bescanvi de cartes entre el Regne d'Espanya i l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica (OIEA) per a la celebració d'una reunió tècnica sobre la Recopilació d'ensenyaments extrets en matèria de disposició final de deixalles d'activitat baixa, fet a Viena el 29 de març i el 18 de maig de 2018.

MINISTERI DE JUSTÍCIA

  • Correcció d'errors de l'Ordre JUS/319/2018, de 21 de març, per la qual s'aproven els nous models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seva publicació.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 30 de maig de 2018, de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local, per la qual s'habilita el sistema per a la sol·licitud i gestió per via telemàtica de les compensacions per la pèrdua de recaptació d'entitats locals derivada dels beneficis fiscals en les quotes de l'impost d'activitats econòmiques que estableix la Llei 20/1990, de 19 de desembre, de règim fiscal de cooperatives.

  • Correcció d'errors de la Resolució de 22 de maig de 2018, del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per a l'elaboració de les estadístiques d'intercanvis de béns entre estats membres (Sistema Intrastat).

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid