Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 18 de gener de 2019, Sup. 16

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Entrada en vigor de l'Acord entre el Regne d'Espanya i la República Argentina sobre reconeixement mutu de títols i certificats d'estudis d'educació primària, secundària obligatòria i post obligatòria i educació superior no universitària del Regne d'Espanya i els nivells d'educació primària, secundària i superior -a excepció de l'educació universitària- de la República Argentina, o els seus denominacions equivalents, fet a Madrid el 23 de febrer de 2017.

  • Acord de reconeixement mutu de títols, diplomes i graus acadèmics d'educació superior universitària entre el Regne d'Espanya i la República Argentina, fet «ad referendum» a Madrid el 23 de febrer de 2017.

  • Entrada en vigor del Conveni de cooperació cultural entre el Regne d'Espanya i la República Argentina, fet a Madrid el 23 de febrer de 2017.

  • Entrada en vigor del Conveni de cooperació educativa entre el Regne d'Espanya i la República Argentina, fet a Madrid el 23 de febrer de 2017.

MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

  • Reial decret 1444/2018, de 14 de desembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en manteniment aeromecànic d'avions amb motor de pistó i es fixen els aspectes bàsics del currículum.

  • Reial decret 1445/2018, de 14 de desembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en manteniment aeromecànic d'avions amb motor de turbina i es fixen els aspectes bàsics del currículum.

  • Reial decret 1446/2018, de 14 de desembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en manteniment aeromecànic d'helicòpters amb motor de pistó i es fixen els aspectes bàsics del currículum.

  • Reial decret 1447/2018, de 14 de desembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en manteniment aeromecànic d'helicòpters amb motor de turbina i es fixen els aspectes bàsics del currículum.

  • Reial decret 1448/2018, de 14 de desembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en manteniment de sistemes electrònics i aviònics en aeronaus i es fixen els aspectes bàsics del currículum.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

  • Decret llei 4/2018, de 23 de novembre, de concessió de crèdits suplementaris per atendre despeses inajornables derivades de sentències judicials pendents de pagament en l'àmbit de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament sostenible a les Illes Balears, amb càrrec als pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018, i de modificació del Decret llei 2/2018, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9 d'octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid