Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 18 de gener de 2019, Sup. 16

I. Disposicions generals

MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

  • Reial decret 1444/2018, de 14 de desembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en manteniment aeromecànic d'avions amb motor de pistó i es fixen els aspectes bàsics del currículum.

  • Reial decret 1445/2018, de 14 de desembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en manteniment aeromecànic d'avions amb motor de turbina i es fixen els aspectes bàsics del currículum.

  • Reial decret 1446/2018, de 14 de desembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en manteniment aeromecànic d'helicòpters amb motor de pistó i es fixen els aspectes bàsics del currículum.

  • Reial decret 1447/2018, de 14 de desembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en manteniment aeromecànic d'helicòpters amb motor de turbina i es fixen els aspectes bàsics del currículum.

  • Reial decret 1448/2018, de 14 de desembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en manteniment de sistemes electrònics i aviònics en aeronaus i es fixen els aspectes bàsics del currículum.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid