Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 21 de gener de 2019, Sup. 18

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Correcció d'errors del Reial decret llei 27/2018, de 28 de desembre, pel qual s'adopten determinades mesures en matèria tributària i cadastral.

  • Correcció d'errors del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Aplicació provisional del Protocol annex a l'Acord entre el Govern del Regne d'Espanya i el Govern de la República Popular de la Xina sobre l'establiment de centres culturals, fet a Madrid el 28 de novembre de 2018.

MINISTERI DE L'INTERIOR

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid