Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 22 de gener de 2019, Sup. 19

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Ordre PCI/26/2019, de 21 de gener, per la qual es crea la Comissió Assessora del II Pla de Drets Humans.

  • Correcció d'errors de l'Ordre PCI/1319/2018, de 7 de desembre, per la qual es modifica l'annex II del Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desplega la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, pel que fa a l'avaluació del soroll ambiental.

MINISTERI DE CULTURA I ESPORT

  • Correcció d'errors de la Resolució de 21 de desembre de 2018, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual s'aprova la llista de substàncies i mètodes prohibits a l'esport.

MINISTERI D'ECONOMIA I EMPRESA

  • Ordre ECE/27/2019, de 21 de gener, per la qual es disposa la creació de deute de l'Estat durant l'any 2019 i el gener de 2020 i s'autoritzen les operacions de gestió de tresoreria de l'Estat.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid