Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 26 de gener de 2019, Sup. 23

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 2/2019, de 25 de gener, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques.

MINISTERI DE DEFENSA

  • Reial decret 16/2019, de 25 de gener, pel qual es crea i es regula la Comissió Interministerial de Coordinació i Seguiment de les mesures adoptades per la Comissió de Defensa del Congrés dels Diputats.

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 25 de gener de 2019, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i les Illes Balears.

MINISTERI DE TREBALL, MIGRACIONS I SEGURETAT SOCIAL

  • Resolució de 23 de gener de 2019, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual s'autoritza a diferir el pagament de quotes als treballadors inclosos en el sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris, que estableix el règim general de la Seguretat Social, durant els períodes d'inactivitat corresponent als mesos de gener a abril de 2019.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Reial decret 18/2019, de 25 de gener, pel qual es desenvolupen aspectes relatius a l'aplicació del règim de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle en el període 2021-2030.

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Reial decret 19/2019, de 25 de gener, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública per a l'estabilització d'ocupació temporal a l'Administració General de l'Estat corresponent a la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018.

COMUNITAT VALENCIANA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid