Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 29 de gener de 2019, Sup. 25

I. Disposicions generals

CORTS GENERALS

  • Resolució de 22 de gener de 2019, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic.

  • Resolució de 22 de gener de 2019, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 27/2018, de 28 de desembre, pel qual s'adopten determinades mesures en matèria tributària i cadastral.

  • Resolució de 22 de gener de 2019, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 23/2018, de 21 de desembre, de transposició de directives en matèria de marques, transport ferroviari i viatges combinats i serveis de viatge vinculats.

  • Resolució de 22 de gener de 2019, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 26/2018, de 28 de desembre, pel qual s'aproven mesures d'urgència sobre la creació artística i la cinematografia.

  • Resolució de 22 de gener de 2019, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació.

  • Resolució de 22 de gener de 2019, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 25/2018, de 21 de desembre, de mesures urgents per a una transició justa de la mineria del carbó i el desenvolupament sostenible de les comarques mineres.

  • Resolució de 22 de gener de 2019, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 22/2018, de 14 de desembre, pel qual s'estableixen eines macroprudencials.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Correcció d'errors de l'Ordre PCI/978/2018, de 20 de setembre, per la qual es regulen els currículums de l'ensenyament de formació per a la incorporació a l'escala d'oficials del Cos de la Guàrdia Civil mitjançant les formes d'ingrés per accés directe sense titulació universitària i per promoció professional; es dicten les normes d'avaluació, i de progrés i permanència en el centre docent de formació, i es regulen les titulacions que permeten l'ingrés.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid