Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 30 de gener de 2019, Sup. 26

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Correcció d'errors de la Llei orgànica 1/2018, de 5 de novembre, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Canàries.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Correcció d'errors de l'Acord tècnic entre el Ministeri de Defensa del Regne d'Espanya i el Ministeri de Defensa Nacional de la República de Lituània, relatiu a la dotació de suport de la nació amfitriona a les Forces Armades espanyoles visitants per a l'Operació de reforç de la policia aèria dels estats bàltics (BLOCK 47), fet a Madrid i Kaunas el 25 de juliol de 2018.

MINISTERI DE JUSTÍCIA

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA

  • Resolució de 23 de gener de 2019, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual s'aproven els preus de referència per calcular el valor de l'extracció de gas, petroli i condensats corresponents a l'any 2018.

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

  • Instrucció 1/2019, de 23 de gener, de la Junta Electoral Central, sobre el vot dels interventors en el cas de concurrència de diversos processos electorals (article 79.1 de la Llei orgànica del règim electoral general).

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid