Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 31 de gener de 2019, Sup. 27

I. Disposicions generals

MINISTERI DE FOMENT

  • Ordre FOM/60/2019, de 24 de gener, per la qual es modifica l'apartat cinquè de l'annex I del Decret 1675/1972, de 26 de juny, pel qual s'aproven les tarifes a aplicar per l'ús de la xarxa de ajudes a la navegació aèria (Eurocontrol) i es modifica el tipus d'interès per mora en el pagament d'aquestes tarifes.

MINISTERI DE TREBALL, MIGRACIONS I SEGURETAT SOCIAL

  • Ordre TMS/61/2019, de 28 de gener, per la qual es dicten normes per a l'aplicació de les mesures en matèria laboral i de Seguretat Social que preveu l'Acord del Consell de Ministres, de 19 d'octubre de 2018, pel qual es declaren els municipis d'Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar i Son Servera de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears "zones afectades greument per una emergència de protecció civil", com a conseqüència de les pluges torrencials i els desbordaments de torrents esdevinguts el passat dia 9 d'octubre.

  • Ordre TMS/62/2019, de 28 de gener, per la qual es dicten normes per a l'aplicació de les mesures en matèria laboral i de Seguretat Social que preveu l'Acord del Consell de Ministres, de 2 de novembre de 2018, pel qual es declaren les províncies de Màlaga, Sevilla, Cadis, València, Castelló, Tarragona, Terol i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears "zones afectades greument per una emergència de protecció civil", com a conseqüència de les pluges torrencials i els desbordaments de torrents esdevinguts els passats dies 18, 19, 20 i 21 d'octubre.

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

  • Ordre APA/63/2019, de 23 de gener, per la qual s'aprova el primer Pla d'actuació del Programa nacional de conservació i utilització sostenible dels recursos fitogenètics per a l'agricultura i l'alimentació (2018-2022).

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 21 de desembre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima parcialment el recurs contenciós administratiu número 1/56/2017, instat per Aduriz Distribución, SL, contra l'Ordre IET/980/2016, de 10 de juny, per la qual s'estableix la retribució de les empreses de distribució d'energia elèctrica per a l'any 2016.

  • Sentència de 28 de desembre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima parcialment el recurs contenciós administratiu número 1/19/2017, instat per Gas Natural Sur SDG, SA, contra el Reial decret 469/2016, que modifica el Reial decret 216/2014, de 28 de març, pel qual s'estableix la metodologia de càlcul dels preus voluntaris per al petit consumidor d'energia elèctrica i el seu règim jurídic de contractació.

  • Sentència de 8 de gener de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima parcialment el recurs contenciós administratiu número 1/75/2017, instat per Cardener Distribució Elèctrica, SL, contra l'Ordre IET/980/2016, de 10 de juny, per la qual s'estableix la retribució de les empreses de distribució d'energia elèctrica per a l'any 2016.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid