Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 2 de febrer de 2019, Sup. 29

I. Disposicions generals

MINISTERI DE JUSTÍCIA

  • Reial decret 37/2019, d'1 de febrer, pel qual es crea la Comissió de Selecció i es regula el procediment per a la designació de la terna de candidats a fiscal europeu i els candidats a fiscal europeu delegat a Espanya, als quals es refereixen els articles 16 i 17 del Reglament (UE) 2017/1939 del Consell, de 12 d'octubre de 2017, pel qual s'estableix una cooperació reforçada per a la creació de la Fiscalia Europea.

MINISTERI DE DEFENSA

  • Reial decret 38/2019, d'1 de febrer, pel qual es modifica el Reglament d'adquisició i pèrdua de la condició de militar i situacions administratives dels militars professionals, aprovat pel Reial decret 1111/2015, d'11 de desembre.

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució d'1 de febrer de 2019, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI DE FOMENT

MINISTERI DE TREBALL, MIGRACIONS I SEGURETAT SOCIAL

  • Ordre TMS/83/2019, de 31 de gener, per la qual es despleguen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2019.

  • Resolució de 30 de gener de 2019, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual s'autoritza a diferir el pagament de quotes als treballadors inclosos en el sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris, que estableix el règim general de la Seguretat Social, durant els períodes d'inactivitat corresponent als mesos de gener a abril de 2019.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Reial decret 1515/2018, de 28 de desembre, pel qual es crea la Comissió Interministerial per a la Incorporació de la Metodologia BIM a la Contractació Pública.

  • Reial decret 39/2019, d'1 de febrer, pel qual es crea com a centre de referència nacional el Centre d'Innovació per a la Formació Professional d'Aragó, a l'àrea professional logística comercial i gestió del transport de la família professional comerç i màrqueting, en l'àmbit de la formació professional.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid