Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 4 de febrer de 2019, Sup. 30

I. Disposicions generals

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Ordre PCI/86/2019, de 31 de gener, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 7 de desembre de 2018, pel qual s'aprova el Pla de contractació pública ecològica de l'Administració General de l'Estat, els seus organismes autònoms i les entitats gestores de la Seguretat Social (2018-2025).

  • Resolució de 23 de gener de 2019, de la Direcció de l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat, per la qual es modifica la de 14 de desembre de 2009, per la qual s'estableixen el procediment i les condicions per al pagament de les taxes, aplicables per la inserció d'anuncis en els diaris «Butlletí Oficial de l'Estat» i «Butlletí Oficial del Registre Mercantil», mitjançant suport paper o per via telemàtica, a través d'entitats col·laboradores en la gestió recaptatòria.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid