Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 5 de febrer de 2019, Sup. 31

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Correcció d'errors de l'Ordre HAC/1375/2018, de 17 de desembre, per la qual s'aproven els preus mitjans de venda aplicables en la gestió de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, impost sobre successions i donacions i impost especial sobre determinats mitjans de transport.

MINISTERI D'ECONOMIA I EMPRESA

  • Ordre ECE/91/2019, de 31 de gener, per la qual es crea la Comissió Ministerial d'Administració Digital del Ministeri d'Economia i Empresa i se'n regulen la composició i les funcions.

COMUNITAT AUTÒNOMA DEL PAÍS BASC

  • Resolució de 24 de gener de 2019, de la Direcció de Trànsit, del Departament de Seguretat, per la qual s'estableixen mesures especials de regulació de trànsit durant l'any 2019 a la Comunitat Autònoma del País Basc.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid