Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 8 de febrer de 2019, Sup. 34

I. Disposicions generals

MINISTERI DE TREBALL, MIGRACIONS I SEGURETAT SOCIAL

  • Ordre TMS/103/2019, de 6 de febrer, per la qual es modifica l'annex del Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l'aplicació i el desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, i s'aprova el model de declaració mèdica sobre la necessitat de cura contínua del menor.

MINISTERI D'ECONOMIA I EMPRESA

  • Resolució de 6 de febrer de 2019, de la Direcció General del Tresor i Política Financera, per la qual s'actualitza l'annex 1 que inclou la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

MINISTERI DE SANITAT, CONSUM I BENESTAR SOCIAL

BANC D'ESPANYA

  • Circular 1/2019, de 30 de gener, del Banc d'Espanya, per la qual es modifica la Circular 8/2015, de 18 de desembre, a les entitats i sucursals adscrites al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit, sobre informació per determinar les bases de càlcul de les aportacions al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CASTELLA-LA MANXA

COMUNITAT DE CASTELLA I LLEÓ

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid