Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 9 de febrer de 2019, Sup. 35

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 3/2019, de 8 de febrer, de mesures urgents en l'àmbit de la ciència, la tecnologia, la innovació i la universitat.

MINISTERI DE DEFENSA

  • Reial decret 44/2019, de 8 de febrer, pel qual es modifica el Reglament de destinacions del personal militar professional, aprovat pel Reial decret 456/2011, d'1 d'abril.

  • Ordre DEF/110/2019, de 8 de febrer, per la qual es modifica l'Ordre DEF/1363/2016, de 28 de juliol, per la qual es regulen la jornada i el règim d'horari habitual al lloc de destinació dels membres de les Forces Armades.

  • Ordre DEF/111/2019, de 8 de febrer, per la qual es regula l'estructura i el funcionament de l'observatori militar per a la igualtat entre dones i homes a les Forces Armades.

  • Ordre DEF/112/2019, de 8 de febrer, per la qual es modifica l'Ordre DEF/253/2015, de 9 de febrer, per la qual es regula el règim de vacances, permisos, reduccions de jornada i llicències dels membres de les Forces Armades.

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 8 de febrer de 2019, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i les Illes Balears.

MINISTERI DE TREBALL, MIGRACIONS I SEGURETAT SOCIAL

  • Resolució de 8 de febrer de 2019, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds que preveu la Resolució de 30 de gener de 2019, per la qual s'autoritza a diferir el pagament de quotes als treballadors inclosos en el sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris, establert en el règim general de la Seguretat Social, durant els períodes d'inactivitat corresponent als mesos de gener a abril de 2019.

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

  • Reial decret 46/2019, de 8 de febrer, pel qual es regula la pesqueria de tonyina vermella a l'Atlàntic Oriental i al Mediterrani.

COMUNITAT AUTÒNOMA D'EXTREMADURA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid