Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 12 de febrer de 2019, Sup. 37

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Acord entre les autoritats nacionals de seguretat de França i del Regne d'Espanya referent a la cooperació en matèria de supervisió, fet a Madrid i Amiens el 28 de setembre i 18 d'octubre de 2018.

  • Correcció d'errors a l'entrada en vigor de l'Acord euromediterrani d'aviació entre la Comunitat Europea i els seus estats membres, d'una banda, i el Regne del Marroc, de l'altra, fet a Brussel·les el 12 de desembre de 2006.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Ordre PCI/121/2019, d'11 de febrer, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres d'1 de febrer de 2019, pel qual s'adopten mesures addicionals per reforçar les capacitats operatives i garantir l'adaptació permanent de l'autoritat de coordinació de les actuacions per fer front a la immigració irregular a la zona de l'estret de Gibraltar, mar d'Alborán i aigües adjacents, per al compliment de les funcions que li va encomanar l'Acord del Consell de Ministres de 3 d'agost de 2018.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid