Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 13 de febrer de 2019, Sup. 38

I. Disposicions generals

MINISTERI DE TREBALL, MIGRACIONS I SEGURETAT SOCIAL

  • Correcció d'errades de l'Ordre TMS/83/2019, de 31 de gener, per la qual es despleguen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2019.

MINISTERI DE CIÈNCIA, INNOVACIÓ I UNIVERSITATS

  • Resolució de 8 de gener de 2019, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 28 de desembre de 2018, pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de màster i la seva inscripció en el Registre d'universitats, centres i títols.

  • Resolució de 8 de gener de 2019, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 28 de desembre de 2018, pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de doctor i la seva inscripció en el Registre d'universitats, centres i títols.

  • Resolució de 8 de gener de 2019, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 28 de desembre de 2018, pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de grau i la seva inscripció en el Registre d'universitats, centres i títols.

COMUNITAT AUTÒNOMA D'EXTREMADURA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid