Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 15 de febrer de 2019, Sup. 40

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Esmenes al Conveni relatiu als transports internacionals per ferrocarril (COTIF) i als apèndixs, adoptades a Berna el 14 de juny de 2017 a la 10 reunió del Comitè d'Experts Tècnics de l'Organització Intergovernamental per als Transports Internacionals per Ferrocarril (OTIF).

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 14 de desembre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima parcialment el recurs contenciós administratiu número 1/41/17, instat per Iberdrola Comercialización de Último Recurso, SAU, i Iberdrola Clientes, SAU, contra el Reial decret 469/2016, de 18 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 216/2014, de 28 de març, pel qual s'estableix la metodologia de càlcul dels preus voluntaris per al petit consumidor d'energia elèctrica i el seu règim jurídic de contractació; i contra l'Ordre ETU/1948/2016, de 22 de desembre, per la qual es fixen determinats valors dels costos de comercialització de referència a incloure en el càlcul del preu voluntari per al petit consumidor d'energia elèctrica en el període 2014-2018.

  • Sentència de 19 de desembre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima parcialment el recurs contenciós administratiu número 1/163/17, instat per Aguas de Barbastro Electricidad, SA, contra l'Ordre IET/980/2016, de 10 de juny, per la qual s'estableix la retribució de les empreses de distribució d'energia elèctrica per a l'any 2016.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LA REGIÓ DE MÚRCIA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid