Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 23 de febrer de 2019, Sup. 47

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 22 de febrer de 2019, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI DE TREBALL, MIGRACIONS I SEGURETAT SOCIAL

  • Reial decret 76/2019, de 22 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 1879/1996, de 2 d'agost, pel qual es regula la composició de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, per a la seva adaptació a la nova estructura dels departaments ministerials de l'Administració General de l'Estat.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Ordre PCI/168/2019, de 22 de febrer, per la qual es publica el Pla nacional de biocustòdia, aprovat pel Consell de Seguretat Nacional.

  • Ordre PCI/169/2019, de 22 de febrer, per la qual es crea el Consell de Desenvolupament Sostenible.

  • Resolució de 22 de febrer de 2019, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 7 de febrer de 2019, conjunta de la Secretaria d'Estat d'Educació i Formació Professional i la Secretaria d'Estat d'Universitats, Recerca, Desenvolupament i Innovació, per la qual s'estableixen les adaptacions de l'avaluació de batxillerat per a l'accés a la universitat a les necessitats i la situació dels centres espanyols situats a l'exterior del territori nacional, els programes educatius a l'exterior, els programes internacionals, els alumnes procedents de sistemes educatius estrangers i els ensenyaments a distància, per al curs 2018-2019.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA

  • Reial decret 51/2019, de 8 de febrer, pel qual s'aprova el Pla hidrològic de la demarcació hidrogràfica de les Illes Balears.

  • Reial decret 79/2019, de 22 de febrer, pel qual es regula l'informe de compatibilitat i s'estableixen els criteris de compatibilitat amb les estratègies marines.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid