Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 22 de febrer de 2019, Sup. 46

I. Disposicions generals

MINISTERI DE DEFENSA

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Ordre PCI/161/2019, de 21 de febrer, per la qual es publica l'Acord del Consell de Seguretat Nacional, pel qual s'aprova l'estratègia nacional contra el crim organitzat i la delinqüència greu.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 28 de gener de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima parcialment el recurs contenciós administratiu número 1/119/17, instat per l'Associació d'Empreses Elèctriques (ASEME), contra l'Ordre IET/980/2016, de 10 de juny, per la qual s'estableix la retribució de les empreses de distribució d'energia elèctrica per a l'any 2016.

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

  • Instrucció 2/2019, de 18 de febrer, de la Junta Electoral Central, sobre l'aplicació de les disposicions legals en relació amb les despeses electorals, les subvencions per a l'enviament directe de propaganda electoral i la comptabilitat electoral, en cas de concurrència d'eleccions locals, autonòmiques i al Parlament Europeu.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid