Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 26 de febrer de 2019, Sup. 49

I. Disposicions generals

MINISTERI DE DEFENSA

  • Ordre DEF/176/2019, de 18 de febrer, per la qual es modifica l'Ordre DEF/1078/2012, de 21 de maig, per la qual s'aproven les proves físiques i marques a assolir en els processos de selecció per a l'ingrés en els centres docents militars de formació i per a la superació dels plans d'estudis de l'ensenyament de formació.

  • Ordre DEF/177/2019, de 18 de febrer, per la qual s'aprova el currículum de l'ensenyament militar de formació per a l'accés a l'escala de tropa del cos general de l'Exèrcit de Terra.

  • Ordre DEF/178/2019, de 18 de febrer, per la qual es modifica l'Ordre DEF/286/2016, de 23 de febrer, per la qual s'aprova el currículum de l'ensenyament de formació d'oficials per a la integració en el cos general de l'Exèrcit de Terra mitjançant les formes d'ingrés sense titulació prèvia.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Reial decret 69/2019, de 15 de febrer, pel qual es desplega el règim jurídic de l'Empresa de Transformación Agraria, SA, SME, MP (TRAGSA) i de la seva filial Tecnologías y Servicios Agrarios, SA, SME, MP (TRAGSATEC).

  • Ordre PCI/179/2019, de 22 de febrer, per la qual es publica l'Estratègia nacional contra el terrorisme 2019, aprovat pel Consell de Seguretat Nacional.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 28 de gener de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima parcialment el recurs contenciós administratiu número 1/196/2017, interposat per Elèctrica Vaquer, SA, contra l'Ordre IET/980/2016, de 10 de juny, per la qual s'estableix la retribució de les empreses de distribució d'energia elèctrica per a l'any 2016.

COMUNITAT FORAL DE NAVARRA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid