Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 27 de febrer de 2019, Sup. 50

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

MINISTERI DE FOMENT

MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

  • Resolució de 14 de febrer de 2019, de la Secretaria d'Estat d'Educació i Formació Professional, per la qual es regula el procés d'admissió d'alumnes en centres docents públics i privats concertats que imparteixen el segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària i batxillerat a les ciutats de Ceuta i Melilla per al curs 2019/2020.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Decret llei 8/2018, de 20 de desembre, pel qual s'autoritza la creació de 750 places del cos de Mossos d'Esquadra i 250 places del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.

  • Decret llei 1/2019, de 8 de gener, de necessitats financeres del sector públic, en matèria de funció pública i tributària en pròrroga pressupostària.

COMUNITAT AUTÒNOMA D'ANDALUSIA

COMUNITAT AUTÒNOMA D'ARAGÓ

  • Llei 18/2018, de 20 de desembre, d'igualtat i protecció integral contra la discriminació per raó d'orientació sexual, expressió i identitat de gènere a la Comunitat Autònoma d'Aragó.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANÀRIES

COMUNITAT FORAL DE NAVARRA

COMUNITAT DE CASTELLA I LLEÓ

  • Correcció d'errors de la Llei 7/2018, de 14 de desembre, per la qual es regula la Conferència de Titulars d'Alcaldies i Presidències de Diputació, l'Estatut dels membres de les entitats locals i la informació en els plens.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid