Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 7 de març de 2019, Sup. 57

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació.

MINISTERI DE JUSTÍCIA

  • Resolució de 15 de febrer de 2019, de la Direcció General de Relacions amb l'Administració de Justícia, sobre retribucions en els casos d'incapacitat temporal per contingències comunes dels membres de la carrera fiscal.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid