Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 9 de març de 2019, Sup. 59

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Ordre HAC/268/2019, de 7 de març, per la qual es fixen les quantitats de les subvencions a les despeses originades per activitats electorals per a les eleccions generals de 28 d'abril de 2019.

  • Resolució de 8 de març de 2019, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid