Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 11 de març de 2019, Sup. 60

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ECONOMIA I EMPRESA

  • Resolució de 5 de març de 2019, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual es desenvolupen els criteris de presentació dels instruments financers i altres aspectes comptables relacionats amb la regulació mercantil de les societats de capital.

AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES

  • Circular 1/2019, de 7 de març, de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, sobre el tractament de dades personals relatives a opinions polítiques i l'enviament de propaganda electoral per mitjans electrònics o sistemes de missatgeria per part de partits polítics, federacions, coalicions i agrupacions d'electors a l'empara de l'article 58 bis de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid