Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 12 de març de 2019, Sup. 61

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball.

CORTS GENERALS

  • Resolució de 28 de febrer de 2019, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 3/2019, de 8 de febrer, de mesures urgents en l'àmbit de la ciència, la tecnologia, la innovació i la universitat.

  • Resolució de 28 de febrer de 2019, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 4/2019, de 22 de febrer, del règim especial de les Illes Balears.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Reial decret 96/2019, d'1 de març, de reordenació i actualització de l'estructura orgànica de la Mutualitat General Judicial.

  • Reial decret 101/2019, d'1 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1130/2003, de 5 de setembre, pel qual es regula el règim retributiu del cos de secretaris judicials, així com el Reial decret 2033/2009 , de 30 de desembre, pel qual es determinen els llocs tipus adscrits al cos de secretaris judicials a efectes del complement general de lloc, l'assignació inicial del complement específic i les retribucions per substitucions que impliquin l'exercici conjunt d'una altra funció.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA

  • Ordre TEC/271/2019, de 6 de març, per la qual s'estableixen els suplements territorials a les comunitats autònomes d'Andalusia, Aragó, Principat d'Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Catalunya, Extremadura, Galícia, Madrid, la Regió de Múrcia i Navarra en relació amb els peatges d'accés d'energia elèctrica corresponents a l'exercici 2013 i s'estableix el procediment de liquidació dels suplements territorials.

MINISTERI D'ECONOMIA I EMPRESA

  • Resolució de 8 de març de 2019, de la Direcció General del Tresor i Política Financera, per la qual s'actualitza l'annex 1 que inclou la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANTÀBRIA

COMUNITAT VALENCIANA

COMUNITAT AUTÒNOMA D'EXTREMADURA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid