Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 18 de març de 2019, Sup. 66

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Esmenes al text principal del Conveni duaner relatiu al transport internacional de mercaderies, a l'empara dels quaderns TIR, adoptades a Ginebra el 12 d'octubre de 2017.

  • Correcció d'errors a l'aplicació provisional de l'Acord de lliure comerç entre la Unió Europea i els seus estats membres, d'un banda, i la República de Corea, de l'altra, fet a Brussel·les el 6 d'octubre de 2010.

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Ordre INT/300/2019, d'11 de març, per la qual es modifica l'Ordre INT/1390/2007, d'11 de maig, per la qual es determina la indemnització a percebre pel personal que participi o cooperi en assistència tècnica policial, operacions de manteniment de la pau i seguretat, humanitàries o d'evacuació de persones a l'estranger.

MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

  • Ordre EFP/301/2019, d'11 de març, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en ensenyament i animació socioesportiva.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA

  • Resolució de 12 de març de 2019, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli per canalització.

  • Resolució de 12 de març de 2019, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus màxims de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli envasats, en envasos de càrrega igual o superior a 8 kg, i inferior a 20 kg, exclosos els envasos de mescla per a usos dels gasos liquats del petroli com a carburant.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid