Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 19 de març de 2019, Sup. 67

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Esmenes de 2017 a l'Annex del Protocol de 1997 que esmena el Conveni internacional per prevenir la contaminació pels vaixells, 1973, modificat pel Protocol de 1978, adoptades a Londres el 7 de juliol de 2017 mitjançant la Resolució MEPC.286(71).

MINISTERI D'HISENDA

  • Reial decret 91/2019, d'1 de març, pel qual es regulen la composició i el funcionament del Consell Assessor de Prevenció i Lluita contra el Frau als interessos financers de la Unió Europea.

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

  • Reial decret 77/2019, de 22 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 511/2017, de 22 de maig, pel qual es desplega l'aplicació a Espanya de la normativa de la Unió Europea en relació amb el programa escolar de consum de fruites, hortalisses i llet.

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Ordre TFP/303/2019, de 12 de març, per la qual es creen les subseus electròniques del Portal Funciona i del Portal de la Transparència, com a seus electròniques derivades de la seu electrònica del Punt d'Accés General de l'Administració General de l'Estat.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid