Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 4 de abril de 2019, Sup. 81

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

  • Ordre APA/385/2019, de 2 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre AAA/1424/2015, de 14 de juliol, per la qual s'estableixen mesures específiques de protecció en relació amb la llengua blava.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Ordre PCI/386/2019, de 2 d'abril, per la qual es crea l'òrgan administratiu encarregat de l'execució del programa de suport a la celebració de l'esdeveniment d'interès públic excepcional del programa «Expo Dubai 2020».

MINISTERI DE SANITAT, CONSUM I BENESTAR SOCIAL

  • Reial decret 165/2019, de 22 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'adopció internacional.

  • Ordre SCB/387/2019, de 25 de març, per la qual s'inclouen noves substàncies a l'annex I del Reial decret 2829/1977, de 6 d'octubre, pel qual es regulen les substàncies i els preparats medicinals psicòtrops, així com la fiscalització i la inspecció de la seva fabricació, distribució, prescripció i dispensació.

TRIBUNAL DE COMPTES

  • Resolució de 29 de març de 2019, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual es publica l'Acord del Ple, de 28 de març de 2019, pel qual s'aprova la Instrucció relativa a la fiscalització de les comptabilitats de les eleccions locals, autonòmiques i europees de 26 de maig de 2019.

  • Resolució de 29 de març de 2019, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual es publica l'Acord del Ple, de 28 de març de 2019, pel qual s'aprova la Instrucció relativa a la fiscalització de les comptabilitats de les eleccions a les Corts Generals de 28 d'abril de 2019.

BANC D'ESPANYA

  • Circular 2/2019, de 29 de març, del Banc d'Espanya, sobre els requisits del document informatiu de les comissions i de l'estat de comissions, i els llocs web de comparació de comptes de pagament, i que modifica la Circular 5/2012, de 27 de juny, a entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid