Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 5 de abril de 2019, Sup. 82

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 4 d'abril de 2019, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la de 24 de març de 1992, sobre organització i atribució de funcions a la Inspecció dels Tributs en l'àmbit de la competència del Departament d'Inspecció Financera i Tributària.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 15 de març de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que declara estimar el recurs contenciós administratiu 618/2017 i anul·lar el Reial decret 848/2017, de 22 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de destinacions del personal de la Guàrdia Civil, pel fet que en el procediment d'elaboració no es va incorporar un informe d'impacte en matèria d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid