Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 11 de abril de 2019, Sup. 87

I. Disposicions generals

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Resolució de 25 de març de 2019, de la Direcció General de Trànsit, per la qual s'amplia l'annex VII de la de 14 de gener de 2019, per la qual s'estableixen mesures especials de regulació de trànsit durant l'any 2019.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME

  • Resolució de 25 de març de 2019, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual s'actualitza el llistat de normes de la instrucció tècnica complementària MI-IP 04 «Instal·lacions de subministrament a vehicles», aprovada pel Reial decret 706/2017, de 7 de juliol.

MINISTERI D'ECONOMIA I EMPRESA

  • Ordre ECE/417/2019, de 3 d'abril, per la qual s'autoritza a la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional a fer operacions actives i passives de gestió de la tresoreria de l'Estat, i es regulen els procediments per a la seva concertació.

  • Resolució de 8 d'abril de 2019, de la Direcció General del Tresor i Política Financera, per la qual s'actualitza l'annex 1 que inclou la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid