Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 17 de abril de 2019, Sup. 92

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Resolució d'11 d'abril de 2019, de la Direcció General de Trànsit, per la qual s'esmenen errors en la de 25 de març de 2019, per la qual s'amplia l'annex VII de la de 14 de gener de 2019, per la qual s'estableixen mesures especials de regulació de trànsit durant l'any 2019.

MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Reial decret 239/2019, de 5 d'abril, pel qual s'estableixen les condicions per al desenvolupament de l'activitat de pesca-turisme.

  • Reial decret 240/2019, de 5 d'abril, pel qual es modifica l'Estatut del Centre Espanyol de Metrologia, aprovat pel Reial decret 1342/2007, d'11 d'octubre.

  • Correcció d'errors de l'Ordre PCI/383/2019, de 2 d'abril, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics de 21 de març de 2019, relatiu al reforç de la governança per a l'Agenda 2030.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA

  • Correcció d'errors del Reial decret 217/2019, de 29 de març, pel qual es regula la concessió directa d'una subvenció a la Comunitat Autònoma de Canàries per abaratir als agricultors el sobrecost de la dessalació i de l'extracció d'aigua de pous i de galeries per al reg agrícola a Canàries.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANTÀBRIA

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LA RIOJA

COMUNITAT DE MADRID

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid