Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 27 de abril de 2019, Sup. 101

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 26 d'abril de 2019, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Ordre PCI/477/2019, de 12 d'abril, per la qual s'actualitzen qualificacions professionals de la família professional imatge i so, que recull el Catàleg nacional de qualificacions professionals, que estableix el Reial decret 1957/2009, de 18 de desembre, pel qual es complementa el Catàleg nacional de qualificacions professionals, mitjançant l'establiment de nou qualificacions professionals de la família professional imatge i so.

  • Ordre PCI/478/2019, de 12 d'abril, per la qual s'actualitzen qualificacions professionals de la família professional agrària, que recull el Catàleg nacional de qualificacions professionals, que estableix el Reial decret 108/2008, d'1 de febrer, pel qual es complementa el Catàleg nacional de qualificacions professionals, mitjançant l'establiment de vuit qualificacions professionals de la família professional agrària.

  • Ordre PCI/479/2019, de 12 d'abril, per la qual s'actualitzen qualificacions professionals de la família professional informàtica i comunicacions, que recull el Catàleg nacional de qualificacions professionals, que estableixen el Reial decret 295/2004, de 20 de febrer; el Reial decret 1087/2005, de 16 de setembre, i el Reial decret 1201/2007, de 14 de setembre.

MINISTERI DE SANITAT, CONSUM I BENESTAR SOCIAL

  • Ordre SCB/480/2019, de 26 d'abril, per la qual es modifiquen els annexos I, III i VI del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s'estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid