Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 29 de abril de 2019, Sup. 102

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Ordre HAC/481/2019, de 26 de març, per la qual s'aproven les normes d'emplenament del document administratiu electrònic intern i el model 525 "Document d'acompanyament d'emergència intern", aplicables en la circulació de productes objecte dels impostos especials de fabricació en l'àmbit territorial intern.

MINISTERI DE TREBALL, MIGRACIONS I SEGURETAT SOCIAL

  • Reial decret 302/2019, de 26 d'abril, pel qual es regula la compatibilitat de la pensió contributiva de jubilació i l'activitat de creació artística, en desplegament de la disposició final segona del Reial decret llei 26/2018, de 28 de desembre, pel qual s'aproven mesures d'urgència sobre la creació artística i la cinematografia.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Reial decret 309/2019, de 26 d'abril, pel qual es desplega parcialment la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari i s'adopten altres mesures en matèria financera.

  • Reial decret 313/2019, de 26 d'abril, pel qual es modifica Reial decret 872/2017, de 29 de setembre, pel qual es fixa la plantilla de la Guàrdia Civil per al període 2017-2021.

MINISTERI D'ECONOMIA I EMPRESA

  • Ordre ECE/482/2019, de 26 d'abril, per la qual es modifiquen l'Ordre EHA/1718/2010, d'11 de juny, de regulació i control de la publicitat dels serveis i productes bancaris, i l'Ordre EHA/2899/2011, de 28 d'octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid