Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 11 de maig de 2019, Sup. 113

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

PRESIDÈNCIA DEL GOVERN

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 10 de maig de 2019, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Reial decret 308/2019, de 26 d'abril, pel qual s'aprova la norma de qualitat per al pa.

  • Reial decret 312/2019, de 26 d'abril, pel qual s'aprova l'Estatut de l'organisme autònom Centre d'Estudis Jurídics.

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Reial decret 315/2019, de 26 d'abril, pel qual es regula la concessió directa d'una subvenció a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per al finançament de les despeses de funcionament de la seva activitat.

MINISTERI D'ECONOMIA I EMPRESA

  • Ordre ECE/529/2019, de 26 d'abril, per la qual es posa en funcionament el punt d'informació únic que estableix el Reial decret 330/2016, de 9 de setembre, relatiu a mesures per reduir el cost del desplegament de les xarxes de comunicacions electròniques d'alta velocitat.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid