Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 16 de maig de 2019, Sup. 117

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Estatuts de la Infraestructura Virtual Europea de Ciència i Tecnologia per a la Recerca sobre la Biodiversitat i els Ecosistemes-Consorci d'Infraestructures de Recerca Europees (LifeWatch ERIC).

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 14 de març de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que declara estimar en part el recurs contenciós administratiu 1/4430/2016 contra l'annex V, les disposicions normatives del Pla hidrològic de la demarcació hidrogràfica del Tajo (PHT), del Reial decret 1/2016, de 8 de gener, i declara la nul·litat dels articles 9.1, en relació amb l'apèndix 4.1 i 4.2; 9.3, en relació amb l'apèndix 4.3, 9.5, 9.6 i 9.7, i l'article 19.1, en relació amb l'apèndix 8.1 i 8.2.

  • Sentència d'11 d'abril de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que declara estimar el recurs contenciós administratiu 4438/2016 contra el Reial decret 11/2016, de 8 de gener, pel qual s'aproven els plans hidrològics de les demarcacions hidrogràfiques de Galícia-Costa, de les conques mediterrànies andaluses, del Guadalete i Barbate i del Tinto, Odiel i Piedras, en relació amb el Pla hidrològic de la demarcació hidrogràfica de les conques mediterrànies andaluses, i contra el Reial decret 21/2016, de 15 de gener, pel qual s'aproven els plans de gestió de risc d'inundació de les conques internes d'Andalusia: demarcacions hidrogràfiques del Tinto, Odiel i Piedras; Guadalete i Barbate, i les conques mediterrànies andaluses, en relació amb el Pla de gestió de risc d'inundació de la demarcació hidrogràfica de les conques mediterrànies andaluses, ampliat a sengles ordres de la Conselleria de Medi Ambient i Ordenació del Territori de la Junta d'Andalusia, de 23 de febrer i 21 d'abril de 2016.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LA REGIÓ DE MÚRCIA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid