Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 24 de maig de 2019, Sup. 124

I. Disposicions generals

MINISTERI DE JUSTÍCIA

  • Resolució de 22 de maig de 2019, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, per la qual s'aprova el nou model per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals consolidats dels subjectes obligats a la seva publicació.

  • Resolució de 22 de maig de 2019, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, per la qual es modifiquen els annexos I, II i III de l'Ordre JUS/319/2018, de 21 de març, per la qual s'aproven els nous models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seva publicació.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència d'11 de març de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que declara estimar parcialment el recurs contenciós administratiu 4351/2016 contra el Reial decret 1/2016, de 8 de gener, pel qual s'aprova la revisió dels plans hidrològics de les demarcacions hidrogràfiques del Cantàbric Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura i Xúquer i de la part espanyola de les demarcacions hidrogràfiques del Cantàbric Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana i Ebre, així com la Resolució de 7 de setembre de 2015, de la Secretaria d'Estat de Medi Ambient, per la qual es formula la declaració ambiental estratègica, i la nul·litat de l'art. 9.1,3, 5, 6 i 7, en relació amb els apèndixs 4.1, 4.2 i 4.3 de la normativa del PHT, així com l'art. 10.2 en l'incís «no són exigibles en l'horitzó temporal d'aquest Pla».

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid